ਉਤਪਾਦ-ਬੈਨਰ

ਉਤਪਾਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ/ਬੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੰਬੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਸਾਰਸ-ਕੋਵ-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਏ/ਬੀ ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੰਬੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: SARS-CoV-2 ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ A/B ਐਂਟੀਜੇਨ ਕੋਂਬੋ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ

  ਸਾਰਾਂਸ਼ ਜਨਸੰਖਿਆ ਓਰੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਸਵੈਬਸ ਅਤੇ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਸਵੈਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ।

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਨਜ਼ਾ ਏ/ਬੀ ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: COVID-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ

  ਸੰਖੇਪ: 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SARS-CoV-2 ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • 2019-nCoV ਲਈ Lifecosm SARS-Cov-2-RT-PCR ਖੋਜ ਕਿੱਟ

  2019-nCoV ਲਈ Lifecosm SARS-Cov-2-RT-PCR ਖੋਜ ਕਿੱਟ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: SARS-Cov-2-RT-PCR

  ਸੰਖੇਪ: ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (2019-nCoV) ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਖੋਜ ਲਈ ਗਲੇ ਦੇ ਫੰਬੇ, ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਸਵੈਬ, ਬ੍ਰੌਨਕੋਆਲਵੀਓਲਰ ਲੈਵੇਜ ਤਰਲ, ਥੁੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿਰਫ ਕਲੀਨਿਕਲ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

  ਸਟੋਰੇਜ: -20±5℃, 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਮਣ ਅਤੇ ਪਿਘਲਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੈਧ।

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਨੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ ਨੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: COVID-19 ਐਂਟੀਜੇਨ ਟੈਸਟ ਕੈਸੇਟ (ਨੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ)

  ਸੰਖੇਪ: 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ SARS-CoV-2 ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ