ਉਤਪਾਦ-ਬੈਨਰ

ਉਤਪਾਦ

 • ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਬ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਵੈਟਰਨਰੀ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਬ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਬ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF26

  ਸੰਖੇਪ: ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਈਨ ਸਾਰਾ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 5 ~ 10 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ FCoV ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਵਾਈਸ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ FCoV ਐਂਟੀਜੇਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਵਾਈਸ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਰੈਪਿਡ FCoV Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF09

  ਸੰਖੇਪਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ FCoV ਐਂਟੀਜੇਨਸ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੈਨਾਈਨ ਪੂਰਾ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ

  ਨਮੂਨਾ: Fenine feces

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਈਨ ਲਾਈਮ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਈਨ ਲਾਈਮ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਲਾਈਮ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF23

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਗਡੋਰਫੇਰੀ ਬੋਰੇਲੀਆ (ਲਾਈਮ) ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਬਰਗਡੋਰਫੇਰੀ ਬੋਰੇਲੀਆ (ਲਾਈਮ) ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਈਨ ਸਾਰਾ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਰੇਬੀਜ਼ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF20

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਰੇਬੀਜ਼ ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਇਨ, ਬੋਵਾਈਨ, ਰੈਕੂਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਥੁੱਕ ਅਤੇ 10% ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਮੋਜਨੇਟਸ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • Lifecosm Feline Toxoplasma Ab ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  Lifecosm Feline Toxoplasma Ab ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: Feline Toxoplasma Ab ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF28

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਐਂਟੀ-ਟੌਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਟੌਕਸੋਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀ

  ਨਮੂਨਾ: ਫਿਲੀਨ ਹੋਲ ਬਲੱਡ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਸੀਰਮ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • Lifecosm Canine Parvo Virus Ag Rapid Test Kit ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  Lifecosm Canine Parvo Virus Ag Rapid Test Kit ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਐਜੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF02

  ਸੰਖੇਪ: 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਈਨ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੈਨਾਈਨ ਪੂਰਾ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਈਨ ਫੇਸ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਇਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਇਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਕੈਨਾਇਨ ਫਲੂ ਵਾਇਰਸ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF05

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੈਨਾਈਨ ਪੂਰਾ ਖੂਨ, ਸੀਰਮ ਜਾਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ

  ਨਮੂਨਾ: ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਥੁੱਕ।

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ/ਕੈਨਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਇਨ ਪਾਰਵੋ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ/ਕੈਨਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: CPV Ag + CDV Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF06

  ਸੰਖੇਪ: 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CPV ਅਤੇ CDV ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜੇਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: CPV ਐਂਟੀਜੇਨਸ ਅਤੇ CDV ਐਂਟੀਜੇਨਸ

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਈਨ ਓਕੂਲਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • Lifecosm Canine Adenovirus Ag/Canine Distemper Virus Ag Test Kit ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  Lifecosm Canine Adenovirus Ag/Canine Distemper Virus Ag Test Kit ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: CDV Ag + CAV Ag ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF07

  ਸੰਖੇਪ: 15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CAV ਅਤੇ CDV ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜੇਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: CAV ਐਂਟੀਜੇਨਸ ਅਤੇ CDV ਐਂਟੀਜੇਨਸ

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਈਨ ਓਕੂਲਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਅਤੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਡਿਸਚਾਰਜ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਐਜੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਐਜੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF01

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਈਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ ਦੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਕੈਨਾਇਨ ਡਿਸਟੈਂਪਰ ਵਾਇਰਸ ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਨਮੂਨਾ: ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਥੁੱਕ।

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਲਾਈਫਕੋਸਮ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਏਜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਰੇਬੀਜ਼ ਏਜੀ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF19

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੇਬੀਜ਼ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਾਸ ਐਂਟੀਜੇਨਸ ਦੀ ਖੋਜ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਦੇ ਟੀਚੇ: ਰੇਬੀਜ਼ ਐਂਟੀਜੇਨ

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਇਨ, ਬੋਵਾਈਨ, ਰੈਕੂਨ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਥੁੱਕ ਅਤੇ 10% ਬ੍ਰੇਨ ਹੋਮੋਜਨੇਟਸ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

 • Lifecosm CHW Ag/Anaplasma Ab/E.canis Ab/LSH Ab ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  Lifecosm CHW Ag/Anaplasma Ab/E.canis Ab/LSH Ab ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਵੈਟਰਨਰੀ ਦਵਾਈ

  ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ: ਕੈਨਾਈਨ ਹਾਰਟਵਰਮ ਏਜੀ/ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਏਬੀ/ਏਹਰਲੀਚੀਆ ਕੈਨਿਸ ਐਬ/ਲੀਸ਼ਮੈਨਿਆ ਐਬ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ

  ਕੈਟਾਲਾਗ ਨੰਬਰ: RC-CF31

  ਸੰਖੇਪ: 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨਾਈਨ ਡਾਇਰੋਫਿਲੇਰੀਆ ਇਮਾਇਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼, ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼, ਈ. ਕੈਨਿਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਲਐਸਐਚ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ

  ਸਿਧਾਂਤ: ਇਕ-ਕਦਮ ਦੀ ਇਮਯੂਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਪਰਖ

  ਖੋਜ ਟੀਚੇ:

  CHW Ag : ਡਾਇਰੋਫਿਲੇਰੀਆ ਇਮੀਟਿਸ ਐਂਟੀਜੇਨਜ਼ ਐਨਾਪਲਜ਼ਮਾ ਐਬ : ਐਨਾਪਲਾਜ਼ਮਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼

  ਈ. ਕੈਨਿਸ ਐਬ: ਈ. ਕੈਨਿਸ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼

  ਐਲਐਸਐਚ ਅਬ: ਐਲ. ਚਗਾਸੀ, ਐਲ. ਇਨਫੈਂਟਮ, ਅਤੇ ਐਲ. ਡੋਨੋਵਾਨੀ

  ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ

  ਨਮੂਨਾ: ਕੈਨਾਈਨ ਹੋਲ ਬਲੱਡ, ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਸੀਰਮ

  ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 10 ~ 15 ਮਿੰਟ

  ਸਟੋਰੇਜ: ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ (2 ~ 30 ℃ 'ਤੇ)

  ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ: ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ

123ਅੱਗੇ >>> ਪੰਨਾ 1/3